Cảm Âm Only Love - Trademark

dilinhqldt

Administrator
Thành viên BQT
Cảm Âm Only Love – Trademark
Ca: Nguyễn Công Thọ

1.
Two A.M and the rain is falling..
Do2 si la, sol fa sol sol sol mi re
Here we are at the crossroads once again
Do2 si la, sol fa sol sol sol re re-mi
You're telling me you're so confused
Mi fa mi fa, do2 si la sol
You can't make up your mind
Mi sol mi sol do2-re2 do2
Is this meant to be... You're asking me.
Do2 mi mi fa fa, sol sol-la sol
Chorus:
But only love can stay.. Try again or walk away
Mi fa sol la mi2 re2, sol sol mi sol do2 re2-do2
But i believe, for you and me. The sun will shine one day
Mi fa mi do2, mi fa mi re2, re2 mi2 fa2 mi2 re2 do2
So i just play my part. Pray you'll have a change of heart
Do2 do2 si la re2-mi2 re2, Sol sol mi sol do2-re2 do2
But i can make you see it through. That's something only love can do...
Mi fa mi fa sol la si do2, sol sol sol mi2, mi2 re2 do2 si do2.


2.
In your arms as the dawn is breaking
Do2 si la, sol fa sol sol sol mi re
Face to face and a thousand miles apart
Do2 si la, sol fa sol sol sol re re-mi
I've tried my best to make you see
Mi fa mi fa, do2 si la sol
There's hope beyond the pain
Mi sol mi sol do2-re2 do2
If we give enough.. If we learn to trust.
Do2 mi mi fa fa, sol sol-la sol

Bridge:
I know if I could find the words,
Mi fa mi fa, do2 si la sol
To touch you deep inside.
Mi sol mi sol re2 do2
You'll give my dreams just one more chance.
Do2 do2 mi fa do2, re2 do2 fa fa
To let this be our last goodbye....!
Sol la si do2 la re2, mi2 re2 re2
----------

Cảm Âm Only Love - Trademark
Note music by Thaptoan87 (11.2015)
Read Me: d=do, d2=do 2, r=re, r2=re2, ... xb=xi giáng...
----------------------------------
1.
Two A.M and the rain is falling..
F2-M2-R2-D2-XB-D2-D2-L-L,S..
Here we are at the crossroads once again
F2-M2-R2-D2-XB-D2-D2-D2-S-S,L.
You're telling me you're so confused
L-XB-L-XB-F2-M2-R2-D2
You can't make up your mind
L-D2-L-D2-F2,S2-F2
Is this meant to be... You're asking me.
F2-L-L-XB-XB... -D2-D2,R2-D2-D2.
------------------------------------
Chorus:
But only love can stay.. Try again or walk away
L-XB-D2-R2-S2,L2-S2.. -D2-D2-L-D2-F2,S2-F2.
But i believe, for you and me. The sun will shine one day
L-XB-L-F2, -L-XB-L-S2. -S2-L2-XB2-L2-S2-F2.
So i just play my part. Pray you'll have a change of heart
F2-F2-M2-R2-S2,L2-S2. -D2-D2-L-D2-F2,S2-F2.
But i can make you see it through. That's something only love can do...
L-XB-L-XB-D2-R2-M2-F2. -D2-D2-D2-S2,L2-S2-F2-M2-F2...
-----------------------------------
2.
In your arms as the dawn is breaking
F2-M2-R2-D2-XB-D2-D2-L-L,S..
Face to face and a thousand miles apart
F2-M2-R2-D2-XB-D2-D2-D2-S-S,L.
I've tried my best to make you see
L-XB-L-XB-F2-M2-R2-D2
There's hope beyond the pain
L-D2-L-D2-F2,S2-F2
If we give enough.. If we learn to trust.
F2-L-L-XB-XB... -XB,D2-D2,R2-D2-D2.
---------------------------------
Bridge:
I know if I could find the words,
L-XB-L-XB-F2-M2-R2-D2
To touch you deep inside.
L-D2-L-D2-F2,S2-F2
You'll give my dreams just one more chance.
F2-F2-L-XB-F2,S2-F2-XB-XB.
To let this be our last goodbye....!
D2-R2-M2-F2-R2-S2,L2-S2-S2....!
( thaptoan87.com)
 
Chỉnh sửa cuối:

saotrucVN.com là
 một Diễn đàn được xây dựng
với mục đích 
chia sẻ lưu trữ lại bài nhạc
cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc
cho nhạc cụ sáo trúc,

tiêu bát khổng, dizi,...

để có tiền duy trì diễn đàn,

bán sáo trúc Dizi,Tiêu,.v.v...
nếu có nhu cầu mua 
gọi 098.79.75.100
hoặc giới thiệu bạn bè nhé
shop sáo trúc Di Linh

Cảm ơn bạn
 nhớ 
like và chia sẽ
để thêm động lực.

Top