Cảm âm Sầu tím thiệp hồng cho sáo C

Thảo luận trong 'Q - R - S - T - U' bắt đầu bởi dilinhqldt, 1/2/14.

Tìm kiếm bài hát - bài nhạc:
 1. dilinhqldt

  dilinhqldt
  Adminstrator
  Staff Member

  Sol re2 do2 sib-sol.. sol sib sol fa re sol.. sol sib do2 re2 fa2 re2.
  Re2 fa2 sol2-sib2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 do2.. re2-fa2 sol sib re2-fa2 re2-do2
  Re2-fa2 re2 do2 sib do2.. sib do2-re2 do2 sol fa sol..fa sol fa re do re.
  Re sol sib do2… re2-fa2 re2 do2 sib do2-re2..
  Re2 fa2# sol2 la2(lay ngan) fa2# re2 fa2# sol2 sol2
  Fa2- sol2 (lay ngan) fa2 sol2 sol2-sib2 sol2 fa2 re2 do2 re2.
  Re2-fa2 re2 do2 sib sol sib. Sib do2 re2-fa2 re2 –do2
  Do2 sib do2. re2 do2 sib fa fa sib..do2 sib sol-fa-re re .. re sol sib la
  Fa2- sol2 (lay ngan) fa2 sol2 sol2-sib2 sol2 fa2 re2 do2 re2.
  Re2-fa2 re2 do2 sib sol sib. Sib do2 re2-fa2 re2 –do2
  Do2 sib do2. re2 do2 sib fa fa sib..do2 sib sol-fa-re re…re do2 sib la-sol
  trích nguồn anh Hai Pham

  Sầu Tím Thiệp Hồng
  La Mí Rế Đố, La Đố La Mi La, La Đố Rế Mí-Sól Mí
  Mí Sól Lá-Đô3 Lá, Sól Lá Sól Mí Rế Mí, Sól La Đố Mí-Sól Rế
  Sól Mí-Rế Đố Rế, Đố Mí Đố La-Sol La , Sol Đố La Mi Mi
  Mi La Đố Rế, Sól Mí Rế Đố Mí, Mí Sól Lá Sí, Lá Sól Mí Sól Lá
  Lá Lá Sól Lá Đô3 Lá Sól Mí Rế Mí Sól Mí Rế Đố La Đố Rế Mí Sól Mí
  Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố Sol, Sol Đố Rế Đố Si Mi, Mi La Đố Si
  Lá Lá Sól Lá Đô3 Lá Sól Mí Rế Mí Sól Mí Rế Đố La Đố Rế Mí Sól Mí
  Rế Rế Đố Rế Mí Rế Đố Sol, Sol Đố Rế Đố Si Mi, Mi Rế Đố La
  Lặp lại: La Mí Rế Đố, La Đố La Mi La, La Đố Rế Mí-Sól Mí
  Mí Sól Lá-Đô3 Lá, Sól Lá Sól Mí Rế Mí, Sól La Đố Mí-Sól Rế
  Sól Mí-Rế Đố Rế, Đố Mí Đố La-Sol La , Sol Đố La Mi Mi
  Mi La Đố Rế, Sól Mí Rế Đố Mí, Mí Sól Lá Sí, Lá Sól Mí Sól Lá
  sưu tầm​
  Last edited: 27/5/14

Chia sẻ trang này

Tìm kiếm trang này:

 1. cảm âm sầu tím thiệp hồng

  ,
 2. cảm âm bài sầu tím thiệp hồng

  ,
 3. sáo trúc sầu tím thiệp hông

  ,
 4. cảm âm thiếp hồng anh viết tên em,
 5. sau tim thiep hong cam am