Chèn Comment Facebook vào Xenforo2 | saotrucVN.com - Kết Nối Yêu Sáo Trúc Di Linh

Chèn Comment Facebook vào Xenforo2

dilinhqldt

Administrator
Thành viên BQT
Chèn Comment Facebook vào Xenforo2
B1: Vào Template PAGE_CONTAINER tìm:
Mã:
<body data-template="{$template}">
Chèn vào phía dưới:
Mã:
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12&appId=FB_ID&autoLogAppEvents=1';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

B2: Vào template thread_view tìm:
Mã:
<xf:ad position="thread_view_below_messages" arg-thread="{$thread}" /> dòng 280
Chèn vào phía dưới:
Mã:
<!-- comment fb -->
<div class="block-container">
<h3 class="block-header">
Bình luận bằng Facebook
</h3>
<div class="fb-comments" data-href="{{ link('full:threads', $thread) }}" data-width="100%" data-numposts="10" data-order-by="social" data-colorscheme="light"></div>
</div>
<!-- end comment fb -->

Note: thay FB_ID bằng ID của bạn lấy từ https://developers.facebook.com/apps
 

saotrucVN.com là
 một Diễn đàn được xây dựng
với mục đích 
chia sẻ lưu trữ lại bài nhạc
cảm âm, beat nhạc, sheet nhạc
cho nhạc cụ sáo trúc,

tiêu bát khổng, dizi,...

để có tiền duy trì diễn đàn,

bán sáo trúc Dizi,Tiêu,.v.v...
nếu có nhu cầu mua 
gọi 098.79.75.100
hoặc giới thiệu bạn bè nhé
shop sáo trúc Di Linh

Cảm ơn bạn
 nhớ 
like và chia sẽ
để thêm động lực.

Top